ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

Прийом учнів у заклад освіти відбувається на загальних засадах.

1. Для зарахування у перший клас необхідні такі документи:

• Заява батьків (опікунів)

• Копія свідоцтва про народження

• Копія реєстраційного номера

• Медична довідка (до 1 вересня)

 

2. Для зарахування в інші класи (при переводі з іншого закладу освіти):

• Заява батьків (опікунів)

• Особова справа здобувача освіти